ONTDEK HILE -

Geïnspireerde leerkrachten, betrokken leerlingenHet doel van dit project is om leerkrachten een duidelijker begrip te geven van wat wordt bedoeld met een effectieve leerlinggerichte leeromgeving op basis van het interdisciplinaire leerplan. Dit project is gebaseerd op de resultaten van de implementatie van de best practices uit Finland en België.

WAAROM VOOR ONS KIEZEN?

Hoge mate van bruikbaarheid

De kwaliteit van het TOP-Competentieprogramma wordt ondersteund door de balans van benodigde theorie en praktijk in de vorm van workshops. Het resultaat van dit programma is een 'actieplan op maat' voor gebruik in de klas.

Motiverende leeromgeving

Voortgezet onderwijs volgens het

TOP-competentieprogramma veronderstelt een vergelijkbare motiverende leeromgeving die identiek is aan de leeromgeving voor leerlingen. Door ervaring kunnen deelnemers een vergelijkbare motiverende leeromgeving voor hun leerlingen creëren.

WAAR GAAT HET ALLEMAAL OM?

Humanistische en onderzoekende leeromgeving is een effectieve leeromgeving


We zien narratieve pedagogiek als een belangrijke integratie voor een effectieve leeromgeving.

Het inzetten van verhalen in het onderwijs, zowel eigen verhalen als boeken, zorgt voor een belevingsgerichte leeromgeving. Verhalen bevatten interpersoonlijke, interpersoonlijke en sociale elementen waardoor leerlingen zich makkelijker kunnen positioneren t.o.v. de leerstof en de wereld alsook hun verbeelding en creativiteit kunnen bewerkstelligen. Door leerlingen verhalenbeleving aan te bieden worden hun hersenen extra gestimuleerd. Hun concentratie en intrinsieke motivatie wordt verhoogd. Narratief onderwijs biedt aldus meer leerplezier.

De leraar gaat samen met de leerlingen op ontdekking in verhalen die enerzijds uit boeken ontleend worden en anderzijds uit eigen levenservaringen met mekaar gedeeld worden.  Het vertellen van een verhaal kan dienen als een krachtig mechanisme voor de transformatie, het leren en de interpretatie van individuele ervaringen; Bovendien benadrukt de narratieve pedagogiek het belang van de stem van leraren, hun persoonlijke kennis en hun dagelijks leven in het streven naar duurzame professionele ontwikkeling - en biedt zo meer voldoening over het algemeen.


ONS AANBOD

De ONTDEK HILE! geeft je de mogelijkheid om na te denken over - en kritisch te zijn over - het leren (verwerven van inzichten, vaardigheden, gedrag en waarden) , NIET het onderwijzen (lesgeven).

Met andere woorden, je wordt een effectieve leraar, oftewel: een leraar die leerlingen voorbereidt op levenslang leren en dus effect heeft op leerlingen.

WAT MENSEN ZEGGEN?

Implementatie van HIIO LE leidt tot een duidelijke structuur in de klas. Digitale tools helpen me om gemakkelijk en snel groepen in te delen en ingeleverd materiaal te beoordelen. De feedback naar de leerlingen gaat sneller en het onderwijs wordt samenhangender en effectiever.


– Danique S.

Wat mij is opgevallen, is dat mijn implementatie van een HIIO LE heeft geleid tot veel meer beschaafde en volwassen individuen die verantwoordelijkheid nemen en echt genieten van hun tijd in het leren. Ze hebben zelfs strategieën ontwikkeld om hun voorkennis en begrip van cultuur te gebruiken om hindernissen te overwinnen.


– Bianca C.

De TOP-Competentie training heeft mij enorm geholpen en mijn leerlingen geholpen. Mijn leerlingen hebben hun taalvaardigheden ontwikkeld en hun vaardigheden ontwikkeld om nieuwe

vaardigheden op veel betere en effectievere manieren te leren.– Peter van B.